Дебел речник: 139 термина в имейл
маркетинга,които маркетьора трябва да знае

Открийте дефинициите на най-важните термини
в това маркетингово направление.

Имейл маркетингът се превръща във все по-важна част от маркетинг микса за дигиталното пространство. Затова е важно да сме запознати с основните термини, които го засягат, за да можем да комуникираме по-добре помежду си и да разбираме за какво става дума, когато четем материали по темата.

A

A/B split (А/Б тест)

Тестова ситуация, при която списъкът с абонати се разделя на две части, на които се изпращат две различни съобщения. Целта е да се разбере, кое съобщение се приема по-добре от абонатите.

Често, когато списъкът е достатъчно голям, се прави А/Б тест само на фракция от него. След това по-добре работещото съобщение се изпраща на всички останали. Така се максимизира резултата от кампанията.

 Above the fold (Горната видима част) 

Частта от имейла,  която е видима без да се налага скролване. Текстът в тази област се разглежда като по-ценен, защото е първото нещо, което абонатът вижда.

За съжаление не може да се предвиди точно каква част от имейла ще е видима, понеже различните абонати използват различни програми, монитори, резолюции и други фактори, които оказват влияние.

Все пак е добре съобщението да бъде съобразено с някои от най-разпространените стойности на тези фактори.

Acceptable spam report rate 

Допустимата честота, с която могат да бъдат означавани като спам имейлите ви, преди това да навреди на репутацията ви на изпращач. Стойности над 0.1%  (1 означаване на 1000 имейла) трябва да служат за предупреждение.

Acceptance rate

Процентът имейли, които са приети от имейл сървъра. Но това, че писмото ви е прието, не означава, че е достигнало до входящата кутия на абоната.

Acquisition cost (Цена на придобиване)

Направеният разход за придобиване на абонат или за осъществяване на продажба при индивидуална кампания. Обикновено разходите за кампанията се разделят на броя на абонатите или продажбите.

Ad swap (Размяна на реклами)

Договаряне между двама собственици на списъци с абонати да публикуват рекламата на другия в имейл към собствения им списък.

Affiliate (Афилиейт) 

Бизнес партньор, който промотира продуктите и услугите срещу комисионна. Комисионната обикновено е процент от продажбата.

Attachment (Приложен файл)

Архив, видео, аудио или друг файл, който не е част от самото съобщение на имейла, а приложен отделно към него.

Изпращането на приложени файлове почти винаги е лоша идея. Те се третират като рискови от доставчиците на имейл услуги и програмите и затова по-често попадат в СПАМ папката. По добрият вариант е, когато искате да дадете файл на своите абонати, то да им изпратите съобщение с линк, от който могат сами да го изтеглят.

Authentication (Удостоверяване)

Автоматичен процес, при който удостоверява самоличността на изпращача.

Autoresponder (Аутореспондер)

Функция за автоматично изпращане на имейл или серия от имейли.

B

Blacklist (Черен списък) 

Списък от IP адреси, за които се смята, че разпространяват спам и затова писмата от тях не се допускат до входящата кутия на абонатите.

Block (Блокиране)

Отказ на доставчика на интернет услуги или пощенския сървър да допуснат писмото до входящата кутия на абоната.  Това се случва когато IP адреса, от който се изпраща писмото, е попаднал в черен списък (Blacklist).

Bounce (Отхвърлен имейл)

Имейл, който не е доставен успешно. Някои от причините това да се случи включват некоректен адрес, препълнена поща, неработещ сървър. (Вижте още hard bounce и soft bounce)

Bounce message (Съобщение за отхвърлен имейл)

Съобщение, което се връща обратно на изпращача в случай, че имейлът му бъде отхвърлен.

Забележка: Не при всяко отхвърляне се получава такова и не всяко от тези съобщение изобщо дава полезна информация за случилото се. 

Bounce rate/Return rate (Честота на отхвърлени имейли)

Броя отхвърлени имейли, разделен на броя изпратени.

Broadcast (Излъчване/Облъчване) 

Ръчно изпращане на имейл до абонатите от списъка.

Bulk Mail 

Изпращане на писма до огромно количество получатели наведнъж.

C

Call to Action

Линк или текст в имейла, който казва на абоната какво да направи.

Clickthrough (Клик)

Клик върху линк в имейла.

Clickthrough tracking (Проследяване на клик)

Събиране на данни, свързани с клика. Данните може да са колко продажби са настъпили в следствие на кликовете, колко и кои страници са посетени и т.н.

Clicks per delivered 

Процентен показател на броя кликове, разделен на броя доставени имейли.

Clicks per Open 

Процентен показател на броя кликове, разделен на броя отваряния на имейла.

Commercial email (Комерсиален имейл)

Имейл, чиято основна или допълваща цел е да продаде или да направи реклама на продукт

Confirmation (Потвърждение)

Потвърждение за включване в имейл списък.

То може да е два вида: Съобщение изпратено от компанията, за да потвърди включването в списъка или потвърждаване на съгласие от страна на абоната имейл адресът му да бъде включен в списъка.

Confirmed opt-in (Потвърдена регистрация)

Регистрация за включване в имейл списъка, която абоната е потвърдил най-често чрез кликване на линк в специално съобщение, изпратено до него.

Content (Съдържание)

Всичкото съдържание на имейла като текст, картинки и линкове.

Co-registration

Договорка между две компании, при която на формите за събиране на данни на едната се добавя допълнителна възможност за потребителя да посочи дали иска да включен и в списъка на другата.

Conversion (Конверсия)

Успешно извършено действие от абоната, за което той е бил подтикнат от изпратен до него имейл. Това действие може да е продажба, регистрация за уебинар, участие в томбола и др.

Conversion rate (Ниво на конверсиите)

Процентът абонати, които са извършили желаното действие в следствие на имейла, изпратен до тях.

CPA: Cost per Action (Цена на извършено действие)

Това е метод на заплащане на реклама, при който цената се формира на база извършено действие от страна на потребителя. Това може да е регистрация, продажба и др.

CPC: Cost per Click (Цена на клик)

Метод на заплащане на реклама, при който рекламодателя се таксува на генериран клик.

Creative (Криейтив)

Текстът и графиките на имейла.

CRM: Customer Relationship Management

Софтуер за управление на взаимоотношенията с клиентите. В него се събират данни за тях и тяхното поведение. Помага изключително много за планирането и провеждането на комуникацията с тях.

Cross-campaign profiling (Кръстосано профилиране)

Метод, който помага да се разбере по-добре поведението на абонатите в рамките на няколко кампании.

CTR:  Clickthrough Rate (Честота на кликване)

Честотата, с която абонатите кликват върху линк в писмото.

D

Dedicated Server (Нает сървър)

Имейл сървър, който се използва само от един изпращач. Често хостването в тази ситуация струва по-скъпо, понеже няма възможност разходите за поддръжката да се разпределят между няколко изпращача. От друга страна, наетите сървъри са по-сигурни и няма риск да бъдат вкарани в черен списък, заради действията на друг.

Deduplication

Процесът на премахване на дублираща се информация като два едни и същи имейла в един списък.

Delivered email (Доставени писма)

Броят доставени писма без отхвърлените и филтрираните.

Delivery tracking (Проследяване на доставяемостта)

Процес на измерване на доставяемостта по формат, доставчик на интернет услуги и други фактори, както и да недоставените писма (отхвърлени имейли, невалидни адреси, сървърни грешки и други).

Denial-of-srvice attack (DOS Атака)

Организирано усилия за блокиране на сървър чрез изпращане към него на повече съобщения или трафик, които той може да поеме. В резултат на това той спира да функционира, докато не спре да получава тези съобщения.

Deploy (Изпращане)

Актът на изпращане на имейл кампанията.

Digest (Тип бюлетин)

Имейл бюлетин, който съдържа само резюмета на статиите и линкове към тяхната пълна версия.

DNS: Domain Name System

Система, която позволява на компютрите да преведат имената на домейните в IP адреси.

Double opt-in (Регистрация с потвърждение)

Процес на записване в имейл списък, при който от новия абонат се изисква да потвърди желанието си да бъде включен в него. Най-често потвърждаването се случва чрез кликване на линк в специален имейл, който се изпраща веднага след попълване на формата за регистрация.

Dynamic content (Динамично съдържание)

Съдържание на имейл, което се променя в зависимост от това на кой абонат се изпраща. Конкретното съдържание се определя по набор от правила, които могат да включват, но се изчерпват с предишните отваряния и кликове, информация от анкети, попълване на допълнителни форми и други механизми за определяне на интересите на абоната.

E

Effective rate/Click to Opens (Честота на кликовете спрямо отварянията)

Метрика, която измерва колко от абонатите, които са отворили един имейл, са кликнали на линк в съдържанието му.  Обикновено се измерва като броя на кликналите се разделя на броя отворили.

Email Address (Имейл адрес)

Комбинация от уникално потребителско име и домейн, разделени от символа @.

Email Campaign (Имейл кампания)

Имейл или серия от имейли, които са създадени, за да се постигне някаква маркетингова цел.

Email Client (Програма за поща)

Програмата, която използват абонатите, за да четат имейлите си (например Outlook Express или Mozilla Thunderbird).

Emal Domain/Domain (Домейн)

Частта от имейл адреса, която е веднага след символа @.

Email filter (Имейл филтър)

Програма, която категоризира, сортира и блокира получените имейли на база изпращача, съдържанието на имейла или други негови елементи.

Email Friendly Name/ Display Name/From Name (Име на изпращача)

Името на изпращача, което се показва на мястото на имейл адреса му в полето „От“.

Email Harvesting

Автоматизиран процес, при който програма-робот претърсва интернет страниците за имейл адреси. Тя включва тези адреси в база данни, която често после се продава на спамъри. Българското законодателство забранява изпращането на писма до имейл адреси от подобни бази данни, тъй като те се считат за нежелана поща (спам).

Email newsletter (Бюлетин)

Полезно съдържание, което се изпраща до абонати на редовна база.

Email prefix (Префикс на имейла)

Тази част от имейл адреса, която се намира преди символа @.

Email sponsorships

Закупуване на каре в бюлетин за реклама или брандова статия.

 

Event triggered email (Автоматичен имейл)

Това са предварително създадени писма, които се изпращат автоматично до всички абонати, малка част от тях или до конкретен абонат, при настъпване на някакво събитие. Това събитие може да е рожден ден, годишнина от включването в списъка, първа поръчка на сайта и т.н.

Email vendor (Доставчик на имейл услуги)

Доставчиците на имейл услуги предоставят платен достъп до техен софтуер, чрез който могат да се изпращат имейли до множество получатели. Те се грижат още да имат добри отношения с доставчиците на интернет услуги така, че писмата да не се категоризират като спам и да достигат до входящите пощи на абонатите.

Ezine

Друго име за бюлетин. Комбинация от английските думи electronic (електронно) и magazine (списание).

F

False Positive

Легитимно писмо, което по погрешка е объркано за спам.

Filter

виж Email Filter (Имейл филтър)

Footer (Футър)

Област от имейла, която се намира в неговия край и не се променя. Тя може да съдържа допълнителни данни за контакт, линк за отписване, споменаване на авторските права и други.

Forward (Препращане)

Процес, при който получателят на имейла го препраща на свои приятел, защото мисли, че ще му бъде интересен и на него или защото сте дали нещо в замяна на това.

From: (От)

Това, което се показва като ваше име в полето „От“.  То се избира от получателя. Може да е лично име, бранд, имейл адрес, празно място и т.н.

G

Goodbye message (Писмо за сбогуване)

Автоматично изпратен имейл, след като абоната се е отписал от списъка. Той потвърждава действието и дава възможност на абоната да се запише отново, ако е натиснал случайно линка за отписване.

H

HTML message (HTML съобщение)

Имейл съобщение, което е форматирано с помощта на HTML код. Форматирането може да се изчерпва със смяна на цвета на текста, удебеляване, подчертаване и т.н. Може да включва и по-сложни неща като вмъкване на таблици, картинки и други елементи.

Hard bounce (Твърдо отхвърляне)

Писмо изпратено до невалиден, закрит или несъществуващ имейл.

Header (Хедър)

Системна информация в началото на имейла, която включва името на изпращача, имейл адреса, IP адреса на сървъра, IP адреса на получателя и друга информация.

Honey Pot 

Имейл, който се използва за откриване на спамъри. Това става като спамърът открие адреса и изпрати писмо до него.

House list (Списък с имейли/Имейл база)

Списък с имейли, който е собственоръчно събран от компанията. (Нейният собствен списък)

Hygiene (Хигиена)

Процесът на почистване на неактуалната информация в базата данни с имейл адреси.

I

IMAP: Internet Message Access Protocol

Стандартен протокол за даване на достъп до имейли, които се намират на сървър.

Impression (Импресия/Показване)

Едно показване на страница на един потребител.

IP address (IP адрес)

Уникално число, което се генерира за всеки компютър свързан за интернет.  IP адресите могат да са динамични и да се сменят всеки път, когато се изпраша нова кампания. Мога да бъдат и статични, което означава, че са винаги едни и същи. Те по-добрия избор, защото динамичните често активират спам филтрите.

L

Landing page (Целева страница)

Интернет страницата, която се зарежда, след като бъде кликнат линк в имейла.

List (Списък)

Списъкът с имейл адреси, до които изпращате писма.

List fatigue (Изхабяване на списъка)

Състояние на списъка, при което абонатите в него са изморени от твърде много еднотипни имейли и затова започват да се отписват или просто да не взаимодействат с тях.

List management (Управление на списъка)

Дейностите по създаване и управление на списъка с имейли.

List owner (Собственик на списъка)

Организация или физическо лице, което създало списъка и го притежава.

List rental (Наемане на списък)

Процес, при който издател или рекламодател плаща на собственика на списъка, за да изпрати собствено съобщение до абонатите в него.

List sale (Покупка на списък)

Придобиване на списък с абонати и правото да им изпращате имейли. (Не е препоръчително да купувате списъци.)

М

Mail bomb 

Умишлен опит да се блокира пощенски сървър, като му се изпратят за кратък период от време повече писма, отколкото той може да поеме.

Mail loop

Комуникационна грешка между два сървъра, при която не добре оформено съобщение отключва автоматичен отговор от страна на сървъра на получателя.

mailto:

HTML код, който позволява да се клика върху посочения имейл адрес. Обикновено, когато се кликне, се отваря имейл програмата на потребителя.

MTA: Mail Transfer Agent 

Компютър, който пренасочва писмата от изпращача към получателя и съхранява входящата поща.

MSP: Mail Service Provider

Доставчик на мейл услуги от сорта  Google (GMail)

Multi-part MIME

Формат на имейл, при който съобщението се изпраща и като HTML, и като обикновен текст. Така ако програмата на абоната не позволява HTML имейли, тогава те се отварят като обикновен текст.

O

Open rate

Броят на абонатите, които са отворили имейлите. Той се представя като процент, който се получава при разделянето на броя отваряния на броя абонати, които би трябвало да са получили съобщението.

 Opt-in (Регистрация)

Специфично, проактивно действие, с което нов абонат заявява своето желание имейл адресът му да бъде включен в списъка.

 Opt-out (Отписване)

Специфично, проактивно действие, с което настоящ абонат заявява своето желание имейл адресът му да бъде заличен от списъка.

P

Pass-along

Получател, на който са му препратили вашето съобщение.

Permission (Разрешение)

Имплицитно одобрение да получават рекламни послания в следствие на регистрацията за включването имейл списъка.

Personalization (Персонализация) 

Метод на таргетиране, при който писмото изглежда сякаш е създадено специално за конкретния получател. Техниките на персонализация включват добавяне на името на получателя в темата или съобщението, а също така и оферти, които отразяват предишното му поведение – кликане на линк, отваряне на писмо, поръчка, история на транзакциите и т.н.

Phishing (Фишинг)

Форма на кражба на идентичността, при която измамниците използват автентично изглеждащи имейли, за да подведат получателите да им дадат лична информация като номер на кредитна карта или банкова сметка, ЕГН или друга информация.

Plain Text (Обикновен текст)

Текст в съобщението, което не включва никакво форматиране (виж HTML message)

POP: Post Office Protocol 

Протокол, който се използва от имейл програмата, за да изпраща и получава писма от имейл сървър.

Preferences (Предпочитания)

Опции, които абонатите могат да настроят сами, за да укажат как желаят да получават писмата, до кой имейл адрес или какви точно имейли. Колкото повече опции настрои потребителя, толкова е по-вероятно да му изпратите по-релевантно съдържание.

Preview pane (Панел за преглед)

Прозорец в имейл програмата, който позволява на абоната да сканира съдържанието на имейла без реално да го отваря.

Privacy policy (Политика на поверителност) 

Ясно обяснение как вашата компания ще използва имейл адресите и другата информация, която събира чрез формите за регистрация за бюлетини, магнити за клиенти и т.н.

Q

Queue (Изчакващ реда си)

Когато имейл съобщението ви е насрочено, но изчаква одобрение от администратора на списъка или изчаква сървъра да го обработи.

R

Read email (Прочетен имейл)

Няма как да се измери. Към момента технологиите позволят да се проследи само дали писмото е отворено и дали е кликнат линк в него.

Read or Open Length 

Мярка, която показва изтеклото време между отварянето и затварянето на имейла.

Registration (Регистрация)

Процес, при който новия абонат не само се записва за списъка, но и предоставя допълнителна информация като име, адрес, демографски данни и други.

Relationship email 

Съобщение, което е обвързано с комерсиално действие като покупка, оплакване или заявка за обслужване от съпорт, базирано на бизнес отношения между изпращача и получателя.

Reply-to (Отговор до)

Имейл адресът, който получава съобщения, изпратени след натискане на бутона „Отговор“ в имейл програмата. Може да е различен от адреса в полето „От“.

Reverse DNS

Процес, при който IP адрес се съпоставя с домейн, вместо домейн да се съпоставя с IP адрес. Това се прави, за да се засекат спамерите, които използват фалшиви IP адреси. Ако антиспам програмата не успее да открие съответния домейн, тогава може да отхвърли писмото.

Rich Media

Криейтив, който включва видео, анимации и/или звуци.

S

Seed emails

Имейл адреси, които се включват в списъци, за да проследяват какви писма се изпращат.

Segment (Сегментиране)

Процес, при който имейлите в един списък се разделят на отделни групи по критерии като страница, от която е регистриран адресът, демографски данни на абонатите, регистрирани интереси и т.н.

Select (Сегмент)

Конкретен сегмент от имейл списъка, към който ще се изпраща писмо.

Selective Unsubscribe (Селективно отписване)

Механизъм на отписване, който позволява на абоната да посочи конкретен бюлетин, от който да се отпише, ако в същото време компанията предлага и други варианти.

Sent emails

Броят имейли, до които е изпратено писмото. В него не се отчита колко от тях са доставени или прегледани.

Server (Сървър)

Програма или компютърна система, която съхранява и предава имейли от един  имейл адрес на друг, или ги прехвърля от един сървър на друг от мрежата.

Shared Server (Споделен сървър)

Сървър, който се използва от няколко различни компании.

Signature (Подпис)

Един-два реда информация в края на имейла, следващи името на изпращача. Може да съдържа информация за контакт, призив за действие и т.н.

Single Opt-in

Регистрация на имейл за включване в списък без необходимост от потвърждаване.

SMTP: Simple Mail Transfer Protocol

Най-разпространения проток за изпращане на писма между имейл сървъри.

Snail Mail (Физически адрес)

Физическия адрес или адреси на абоната.

Soft bounce (Меко отхвърляне)

Писмото е изпратено до валиден имейл адрес, но е отхвърлено поради някаква временна причина като паднал сървър или препълнена поща.

Solo mailing

Единично изпращане на имейл, който не е част от бюлетин или промоция и обикновено включва съобщение от външен рекламодател или специална оферта.

SPAM (Спам)

Популярен термин за нежелана поща.

Spamcop 

Услуга, която поддържа база данни (black list) от имейл адреси, за които се смята, че се използват от спамъри. Много доставчици проверяват дали имейл адресите са част от този списък, за да решат дали да приемат писмата от тях.

Spam Trap

Имейл адрес, който някога е бил валиден, но вече не е.  Ако имейл сървърите забележат, че се изпращат много писма до този адрес, те могат да го превърнат в капан за спамъри. Т.е. те ще спрат да ги отхвърлят и ще започнат да ги приемат, за да идентифицират спамърите.

Spoofing

Практиката да се променя името на изпращача така, че да изглежда сякаш идва от друг изпращач.

Subject line (Тема)

Текст, който посочва темата на имейла.  Той се показва преди всичко останало в програмите за софтуер и е последван от полетата за име на изпращача и прехедъра.

Subscribe (Абониране/Регистриране)

Процесът на присъединяване към даден имейл списък чрез попълване на форма или по друг начин.

Subscriber (Абонат)

Човек, който се е записал за вашия имейл списък.

Suppression file

Списък с имейли на абонати, които са заявили, че не желаят да получава повече писма от вас.

T

Test (Тест) 

Това може да е тестване на имейла, като се изпрати до собствен адрес, за да се прегледа за добро форматиране, правописни грешки и други нередности.  Може и да е изпращане на писмото до малка част от списъка, за да се определи доминиращата реакция, която предизвиква (виж още А/B test)

Text Newsletter (Текстов бюлетин)

Бюлетин, който съдържа единствено текст. Без картинки, без HTML и други елементи.

Thank-you page (Страница „Благодарим ви!“)

Страницата, на която се изпращат новите абонати, след като са попълнили и изпратили формата за регистрация.

Throttling 

Процесът на регулиране колко писма да се изпратят на куп до един имейл сървър. Ако писмата са твърде много това може да се възприеме като DOS атака или спам кампания.

Transactional Email (Транзакционен имейл)

Имейл, който съдържа информация за извършена транзакция като успешна регистрация, приета поръчка, потвърдено плащане и други.

U

UCE: Unsolicited Commercial Email 

Друг термин за нежелана поща.

Unique Reference Number 

Уникален номер, който се прикача към всеки абонат от платформата за имейл маркетинг. Чрез него се проследява поведението на абоната като кои писма отваря, кликове, конверсии и т.н.

URL 

Интернет адресът на даден сайт или страница.

Unsubscribe (Отписване)

Изваждане на собствения имейл адрес от списък чрез натискане на линк, попълване на форма или по някакъв друг начин.

V

Verification (Верификация)

Верифициране, че имейлът е изпратен от посочения в него изпращач.

W

Wecome Message (Приветствено писмо) 

Писмо, което се изпраща автоматично до новите абонати, след като те потвърдят регистрацията си.

Whitelist (Бял списък/Списък с контакти)

Това е списък с имейл адреси, които потребителят лично е посочил, че желае да получава всички писма, които идват от тях.

Този списък далеч не изчерпва всички термини, които могат да бъдат включени в него. Моля, споделете в коментарите, ако считате, че в него липсва някоя важна думичка…

Харесахте ли този пост?

Следващият ще бъде още по-хубав... Запишете се за бюлетина и няма да го изпуснете, защото ще получите известие по имейл, когато го публикувам :)

(Политика : И аз мразя спама, така че имейл
адресът ви е на сигурно място при мен.)

Leave a Comment